Delovanje 2010/2011

Letos smo imeli konec oktobra otvoritev skavtskega leta v Štandrežu. Vodi so hodili po vasi in raziskovali štandreško zgodovino in običaje. Dva tedna kasneje smo imeli skupno prenočevanje obeh goriških čet v Števerjanu. Na prenočevanju smo sprejeli novince, jih porazdelili v posamezne vode in si porazdelili funkcije. Sledil je športni dan v organizaciji domačinov; imeli smo razne igre: vlek vrvi, orientiring, človek ne jezise s kvizom. Pod večer pa je vsak vod imel krajšo refleksijo, ki sta jo vodila vodnik in podvodnik. Novembra  in decembra smo v Gorici izvedli podvig čete; izdelali smo lesene panoje, da smo lahko razdelili sedež v razne kotičke, enega za vsak vod in skupni prostor. Konec podviga smo proslavili s skupnim praznovanjem, po katerem smo imeli še božično duhovno obnovo s sestro Matejo s Svete Gore.
V pustnem času pa ni smelo seveda manjkati pustovanje obeh čet. Vsak član voda si je pripravil obleko, tako da so na sedežu rajali vojaki, čarovnica, snegulčica in 7 paljčkov, sove v pižamah, toaletni pribor, igralci mima, kmetje in delavci. Tako smo preživeli prijetno popoldne ob glasbi in igrah.
Od januarja do aprila je vsak vod imel čas za lastne podvige. Nekateri so pripravili okusne večerje, na katere so povabili tudi voditelje, drugi so počistili in pospravili sedež, spet drugi organizirali igro, ki je temeljila na človeških čutih: tipu, vidu, sluhu, vonju in okusu. Pri podvigih sta se predvsem izkazala ženska voda pum in sov; sove so namreč dosegle specializacijo voda v kuhanju, pume pa v ekologiji. Poleg podvigov pa so se vodi redno srečevali na svojih sestankih. Vključili smo se tudi na nekaj dejavnosti v duhovniji in škofiji, predvsem za mestni križev pot za mlade na veliki petek in velikonočno duhovno obnovo na Mirenskem gradu.
V tem skavtskem letu smo za višješolce t.i. višji vod organizirali nekaj dodatnih sestankov, na katerih smo poglabljali razne teme. Predvsem velja izpostabiti nočni križev pot na goriški grad v sklopu velikonočne duhovne obnove.
Dan spomina (20. februarja) in jurijevanje (7.-8. maja) smo preživeli skupaj s svojimi brati iz Trsta. To je bila odlična priložnost druženja in medsebojnega povezovanja. Na dnevu spomina je bil velik povdarek na življenju Badna Powella in zgodovini skavtizma; zato smo voditelji organizirali veliko igro s štirimi postojankami, vsaka je bila osredotočena na eni izmed Baden-Powellovih točk: formacija značaja, telesna moč, ročne spretnosti ter duhovnost in pomoč bližnjemu. Na koncu je sledil veliki kviz. Na jurjevanju pa smo izvedli nekaj podvigov: počistili in pospravili dom, zgradili oltar, vhod, taborni ogenj, skuhali večerjo ter počistili travnik in okolico. Ponoči so imeli starejši člani bdenje in častno stražo zastave. Zjutraj pa smo imeli veliko igro s štirimi postojankami, na katerih se je preverjalo skavtske spretnosti. Po kosilu pa smo imeli obred obljub, ko smo sprejeli v svojo sredo novince, ki so obljubili zvestobo Bogu in domovini, pomoč bližnjemu in spoštovanje skavtskih zakonov.
Skavtsko leto smo zaključili v Sovodnjah 12.junija, kjer smo sodelovali pri nedeljski maši. Seveda vsi pričakujemo poletni tabor, ki predstavlja višek skavtskega življenja in na katerega smo se med letom marljivo pripravljali.
Bistrooki gams

Galerija slik